O nama

Servis mobo osnovan 2005.

Osnovna delatnost je servisiranje opreme vodećeg svetskog proizvodjača opreme za peglanje,finiširanje i fiksiranje tekstila i kože Veit GmbH - Nemačka.

Servis presa za fiksiranje - zamena teflonskih traka,pneumatskih delova, elektronskih kartica,termoregulatora ...
Servis elektro-parnih kotlova ,parnih presa, vakuum pumpi , vijčanih kompresora, cevovoda za komprimovani vazduh.
Projektovanje cevovoda za tehnološku paru.
Rekonstrukcija postojecih parnih cevovoda za postizanje kvalitetne pare za peglanje i uštedu energije sa ugradnjom najkvalitetnijih elemenata.

Projektovanje tehnoloških linija za medjufazno i završno peglanje prema vrsti odevnog predmeta.
Izbor obloga za oblaganje presa za finalno peglanje svih vrsta odevnih predmeta i materijala.

Održavanje seminara za poboljšanje kvaliteta medjufaznog i završnog peglanje .
SEMINAR Škola peglanja Veit - ukratko o peglanju / link /

Na raspolaganju Vam stoji sva tehnička dokumentacija za navedenu opremu radi tačnog naručivanja
originalnih rezervnih delova , pneumatskih elemenata , elektronskih ploča i programatora

 

Ovlašćeni servis opreme
Servis Мobo osnovan 2005. Osnovna delatnost servisiranje opreme svetskog proizvodjača masina za peglanje , finiširanje i fiksiranje tekstila i kože Veit GmbH - Nemačka. Servis fiksirpresa - zamena teflonskih traka,pneumatskih delova, elektronskih kartica,termoregulatora. Servis elektro-parnih kotlova , parnih presa , vakuum pumpi , vijčanih kompresora ,cevovoda za komprimovani vazduh. Projektovanje cevovoda za tehnološku paru.Projektovanje tehnoloških linija za medjufazno i završno peglanje prema vrsti odevnog predmeta. Izbor obloga za oblaganje presa za finalno peglanje svih vrsta odevnih predmeta i materijala Održavanje seminara za poboljšanje kvaliteta medjufaznog i završnog peglanje .

Tehnička dokumentacija

Ovde mozete naći potrebnu tehničku dokumentaciju za navedenu opremu radi tačnog naručivanja originalnih rezervnih delova , pneumatskih elemenata , elektronskih ploča i programatora

Fotografije