Servis opreme za peglanje Veit

Stolovi za završno peglanje ,stolovi za medjufazno peglanje ,elektro parne pegle ,elektro parni kotlići ,odvajači kondenzata , elektro magnetni ventili ,finišeri za skidanje glanca ,finišeri za sako ,mantil , jaknu , finišeri za kožu , finišeri za pantalone , finišeri za košulje , stolovi za pakovanje košulja,elektro-parni kotlovi snage od 2,2 kW do 60 kW , omekšivaci za vodu , filteri,vakuum pumpe ,forme i rukavci za raspeglavanje i završno peglanje , originalni rezervni delovi Veit.

img

Servis presa za fiksiranje Kannegiesser

Prese za kontinualno fiksiranje lepljivog platna , hidraulične prese za fiksiranje , prese za lameliranje kože i mebla, prese za presovanje košulja , linije za pakovanje košulja , prese za oblikovanje malih delova , prese za podavijanje ,mehanički , elektro i pneumatski originalni rezervni delovi Kannegiesser

img

img

Prese za medjufazno i završno peglanje BRISAY

Parne prese , elektro pneumatske sa programatorima , za medjufazno i završno peglanje sakoa , kostima , pantalona , kaputa .., karusel prese , pneumatski odlagači komada , mehanički , pneumatski , elektronski originalni rezervni delovi,programatori, Brisay. Izrada programa za peglanje.

img

img

Parni kotlovi , gorivo lako ulje , tečni gas, prirodni gas NOVO - Parni kotlovi na pelet

Parni kotlovi za tehnološku paru sa ili bez pregrevača pare za temperature do 210 C , napojni rezervoari - rezervoari kondenzata , omekšivači za pripremu vode za kotlova sa automatskim radom , elektrode za regulaciju nivoa vode u rezervoaru kondenzata ,ventili sa plovkom za temperature kondenzata do 90 stepeni C, nepovratni venti ,termodinamički odvajači kondenzata.Parni kotlovi sa gorionikom za pelet ili sa dva gorionika za gas i pelet.

.img

Ovlašćeni servis opreme
Servis Мobo osnovan 2005. Osnovna delatnost servisiranje opreme svetskog proizvodjača masina za peglanje , finiširanje i fiksiranje tekstila i kože Veit GmbH - Nemačka. Servis fiksirpresa - zamena teflonskih traka,pneumatskih delova, elektronskih kartica,termoregulatora. Servis elektro-parnih kotlova , parnih presa , vakuum pumpi , vijčanih kompresora ,cevovoda za komprimovani vazduh. Projektovanje cevovoda za tehnološku paru.Projektovanje tehnoloških linija za medjufazno i završno peglanje prema vrsti odevnog predmeta. Izbor obloga za oblaganje presa za finalno peglanje svih vrsta odevnih predmeta i materijala Održavanje seminara za poboljšanje kvaliteta medjufaznog i završnog peglanja .

Tehnička dokumentacija

Ovde mozete naći tehničku dokumentaciju za navedenu opremu radi tačnog naručivanja originalnih rezervnih delova , pneumatskih elemenata , elektronskih ploča i programatora

Fotografije