Kontaktirajte nas

Miroslav Bogdanovic dipl.ing.
Telefon: 017 7101190
fax :  017 7101190
mobilni: 063 45 42 96
Adresaul.Narodnog Heroja 31 
17500 Vranje,Srbija

mail: office@mobo.co.rs

web : www.mobo.co.rs

PIB 103723107 ; Sifra delatnosti : 52740 ; Matčni broj 56804811
Upisan u Registar Privrednih subjekata po reš. Br. 142564-2006
Konto Br. : 205-85115-47 , Komercijalna Banka AD - Beograd

 

Ovlašćeni servis opreme
Servis Мobo osnovan 2005. Osnovna delatnost servisiranje opreme svetskog proizvodjača masina za peglanje , finiširanje i fiksiranje tekstila i kože Veit GmbH - Nemačka. Servis fiksirpresa - zamena teflonskih traka,pneumatskih delova, elektronskih kartica,termoregulatora. Servis elektro-parnih kotlova , parnih presa , vakuum pumpi , vijčanih kompresora ,cevovoda za komprimovani vazduh. Projektovanje cevovoda za tehnološku paru.Projektovanje tehnoloških linija za medjufazno i završno peglanje prema vrsti odevnog predmeta. Izbor obloga za oblaganje presa za finalno peglanje svih vrsta odevnih predmeta i materijala Održavanje seminara za poboljšanje kvaliteta medjufaznog i završnog peglanja .

Tehnička dokumentacija

Ovde mozete naći potrebnu tehničku dokumentaciju za navedenu opremu radi tačnog naručivanja originalnih rezervnih delova , pneumatskih elemenata , elektronskih ploča i programatora

Fotografije