Download 5 - fiksir prese - fusing press - fixiermaschinen

Fiksir presa HKH 5.6/7

Fiksir presa CV 1000 C

Fiksir presa VK 1000

Fiksir presa BX 1000 S

Fiksir presa CX 1000 CU

Fiksir presa DX 1000 CU

Fiksir presa EX 1000 CU

 

 

 

Ovlašćeni servis opreme
Servis Мobo osnovan 2005. Osnovna delatnost servisiranje opreme svetskog proizvodjača masina za peglanje , finiširanje i fiksiranje tekstila i kože Veit GmbH - Nemačka. Servis fiksirpresa - zamena teflonskih traka,pneumatskih delova, elektronskih kartica,termoregulatora. Servis elektro-parnih kotlova , parnih presa , vakuum pumpi , vijčanih kompresora ,cevovoda za komprimovani vazduh. Projektovanje cevovoda za tehnološku paru.Projektovanje tehnoloških linija za medjufazno i završno peglanje prema vrsti odevnog predmeta. Izbor obloga za oblaganje presa za finalno peglanje svih vrsta odevnih predmeta i materijala Održavanje seminara za poboljšanje kvaliteta medjufaznog i završnog peglanje .

Tehnička dokumentacija

Ovde mozete naći tehničku dokumentaciju za navedenu opremu radi tačnog naručivanja originalnih rezervnih delova , pneumatskih elemenata , elektronskih ploča i programatora

Fotografije